Yetkili Sınıflandırıcı/ Anasayfa

Yetkili Sınıflandırıcı


Yetkili Sınıflandırıcılar, 5300 sayılı Kanun kapsamında lisans alarak, tarım ürünlerini analiz eden, ürünün nitelik ve özelliklerini belirleyen, standartlara uygun olarak sınıflandıran ve bu hususları belgelendiren, gerçek ve tüzel kişilerce işletilen laboratuvarlardır.

Bilindiği üzere lisanslı depoculuk sisteminde, depoya alınan ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesi sistemin temel çalışma prensiplerindendir. Bu nedenle 5300 Sayılı Lisanslı Depoculuk kanununda ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmeliklerde “Yetkili Sınıflandırıcı” mekanizması oluşturulmuştur.

Fındık analiz laboratuvarımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin ile 31.12.2014 tarihinde yetkili sınıflandırıcı lisansı alarak yetkilendirilmiştir. Lisanslı depoya ürününü teslim etmek isteyen mudilerin Kabuklu fındık analizleri laboratuvarımızda yapılmaktadır. Analiz sonuçları Bakanlık tarafından belirlenen kalite gruplarına göre sınıflandırılmakta ve ürüne ilişkin Analiz ve Sınıflandırma Belgesi düzenlenmektedir.

Yetkili Sınıflandırıcı hizmet bedeli :

5 ton altında olan partiler için 6 TL (1 analiz) mudiden tahsil edilir.

5 ile 10 tona arası partiler için 12 TL (2 analiz) mudiden tahsil edilir.

10 ton üstü partiler için 18 TL (3 analiz) mudiden tahsil edilir.HİZMETLERİMİZ


Lisanslı Depo

Yetkili Sınıflandırma

Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk hakkında daha fazla bilgi almak için...