Vekaletname Örneği / AnasayfaVEKALETNAME ÖRNEĞİ

Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi’ne; benim adıma ürün teslim etmeye, teslim ve tesellüme, benim adıma GİFLİDAŞ’a teslim edilmiş bulunan fındıkları sonradan ELÜS iptal işlemlerini benim adıma gerçekleştirerek teslim almaya, adıma fındık teslimine ve teslim edilen bu ürünle ilgili işlemleri takip ve imza ile neticelendirmeye,teslim edilen ürün bedellerinin çekini almaya,ürün bedellerine ait tüm iş ve işlemlerini benim adıma gerçekleştirmeye, ürün bedellerini benim adıma ilgili banka/bankalardan tahsil etmeye, ahzukabza, sulh ve ibraya, ürün bedellerini, bilumum fındık ürününe ait prim ve desteklemeleri ilgili banka şubelerinden, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden veya gösterilecek bilumum resmi, yarı resmi ve özel banka şubelerinden almaya, talep ve tahsile, ahzukabza, sulh ve ibraya, evrak alıp vermeye,gereken evrak, kayıt ve sicilatı tanzim ve imzalamaya, kendi imzası ile dilekçeler tanzim ederek ilgili makam ve mercilere sunmaya, beni Toprak Mahsulleri Ofisi, Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi’nde tam yetki ile temsile, her türlü vergi, harç ve masraflarını ödemeye, ziraat odası, il ve ilçe Tarım Müdürlüklerinden çiftçi kayıt belge ve formlarını talep ile almaya, ELÜS ihraç formu oluşturmaya, devretmeye, almaya, satmaya, internet üzerinden alım ve satım yapmaya, ELÜS alım satımıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya evraklarını imzalamaya, ELÜS karşılığı bankalardan benim adıma kredi açtırmaya, kredi kullanmaya, kredilerimi kapatmaya, ELÜS karşılığı kredi kullanımı için tüm iş ve işlemleri benim adıma gerçekleştirmeye ve işin sonuna kadar yapmaya, bu konuda benim yapmam gereken bilumum iş ve İşlemleri, işin başından sonuna kadar benden farksız olarak yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, ..............................vekil tayin edildi.HAKKIMIZDA


LİSANSLI DEPOCULUK HAKKINDA BİLGİLER

GİFLİDAŞ İŞ ADIŞ ŞEMASI

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOCULUK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOSU İŞLEYİŞİ

E-ÜRÜN

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

MEVZUATLAR

FAALİYET BELGELERİ VE LİSANSLI DEPO TERİFELERİ

Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk hakkında daha fazla bilgi almak için...