Lisanslı Depoculuk Çalışma Prensibi/ AnasayfaGİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOCULUK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Fındık gibi sert kabuklu meyvelerde en önemli kalite kaybı açılaşmadır. Fındık yağının lipid oksidasyonu veya hidrolizi ile açılaşır. Lipid oksidasyon başladıktan sonra kalite hızla azalır. Serbest kalan yağ asitleri oksidasyon reaksiyonunu başlatır. Buna bağlı olarak oluşan hidroperoksitler peroksidaz etkileriyle sıcaklık ve bağıl nemin etkisiyle fındıkta kokuşma ve acıma yapan ikincil, üçüncül ürünlere dönüşürler.

Bu bozulma mekanizması Oksijen, Işık, Isı, Su aktivitesi, mikroorganizmalar, Metal iyonları, yağ asitleri ve enzimler gibi bir çok faktör tarafından hızlandırılmaktadır. Ayrıca, fındık lipid oksidasyonu tetikleyici katalizör etkisi yapan bakır, demir ve manganez bakımından zengin bir gıda maddesi olduğundan acılaşma bu minerallere bağlı olarak daha hızlı olabilmektedir. Gıda maddelerindeki kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik değişimleri sınırlayan en önemli faktör su aktivitesidir. Su aktivitesi düştükçe gıdalarda kalite kayıpları da azalmakta, saklanma süreleri uzamaktadır. Fındığın saklanmasındaki en önemli esas öncelikle düşük bağıl nem (%60-70) daha sonra düşük sıcaklık (5-100C) koşullarının sağlanmasıdır. Bağıl nemin %70'in üzerinde olduğu durumda küfler gelişmeye başlayarak fındıkta Aflatoksin riskini artırmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda en ideal saklama koşullarının Azot -CO2 karışımlı gaz altında depolanmasıdır. Ancak, CO2 gazının eldesi ve kullanımının çevresel etkileri sebebiyle projemizde sadece Azot gazı kullanılmıştır.

Azot Gazının Faydaları nelerdir?

1- Ortamdaki Oksijeni uzaklaştırarak biyolojik ve mikrobiyal faaliyetleri durdurur.

2- Fındık yağının Oksijen bağlayarak Yağ asitlerinin hidroperoksit reaksiyon göstermesini engeller.

3- Fümügasyon özelliği sebebiyle, Fındık kurdu, kelebeği ve larvalarının yaşamasını, üremesini önler.

4- Aspergilus flavus cinsi küfleri etkisiz hale getirerek, depolama sırasında aflatoksin artışlarını durdurur

5- Ortama verilen azot gazının rutubeti ayarlandığından, rutubetin sebep olduğu çürümeyi durdurur.

Giflidaş Fındık Lisanslı Deposu, 9.500 m2 kapalı alana sahip olup, 4 grupta bulunan toplam 24 siloda 16.000 ton'luk kapasiteye sahiptir. Kabuklu fındıklar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan Fındık Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma kriterlerine göre 6 sınıfta ayrı ayrı depolanır. Fındık Kalite Kriterleri ve Sınıflandırma kriterleri:

Kabuklu Fındık Depolama Tesisi Şu Bölümlerden Oluşur:
Araç tartım ve kayıt istasyonu,
Araç boşaltma ve çuvallı tartım yeri,
Kabuklu fındık temizleme bölümü,
Temizlenmiş kabuklu fındık tankları tartım yeri, 
Kabuklu fındık tankları analiz sonucu bekleme yeri,
Kabuklu fındık depo hattı besleme istasyonları,
Kabuklu fındık besleme üniteleri(konveyör ve elevatörler),
Kabuklu fındık siloları,
Kabuklu fındık boşaltma üniteleri(konveyör ve elevatörler),
Kabuklu fındık paketleme istasyonları (big-bag ve çuval dolum), 
Kabuklu fındık teslim yerleri.HAKKIMIZDA


LİSANSLI DEPOCULUK HAKKINDA BİLGİLER

GİFLİDAŞ İŞ ADIŞ ŞEMASI

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOCULUK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOSU İŞLEYİŞİ

E-ÜRÜN

MEVZUATLAR

FAALİYET BELGELERİ VE LİSANSLI DEPO TERİFELERİ

Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk hakkında daha fazla bilgi almak için...