Lisanslı Depo / Anasayfa

Lisanslı Depo


Depomuzda halen Mislen ve Ayrı Depolama hizmetleri verilmektedir.

Mislen Depolama hizmeti; Kabuklu fındık partilerinin analizlerinin yapılıp standardize edilmesi sonrası, elektronik ürün senetlerinin oluşturulup (ELÜS), ilgili kategorisinde, diğer müşterilerin aynı kalitedeki fındıkları ile karışık olarak depolanması ve çıkışının FIFO (ilk giren ilk çıkar) prensibine göre yapılmasıdır. ELÜS ihracında tüm müşteriler için ortak ISIN kodlar kullanılır.

Ayrı Depolama : Fındık, mudinin talebi ve lisanslı depo işletmesinin kabulü halinde, diğer fındıklar ile karıştırılmadan orijinal hali korunarak ayrı olarak depolanmasıdır. Bu durumda fındık ayrı siloya konulur ve diğer fındıklarla karıştırılmadan açıkça ve fark edilebilir şekilde işaretlenir. Ayrı depolanan fındıkların depodaki yeri kayıtlarda açık şekilde gösterilir.

Lisanslı depo hizmeti kapsamındaki Mislen Depolama için hizmet ücret tarifemiz *

Mislen Depolama hizmet bedeli :0,82 TL/ Gün olarak Ton başına hesaplanır.

Ayrı Depolama hizmet bedeli :0,82 TL/ Gün olarak Ton başına hesaplanır.

Temizleme, hamaliye hizmet bedeli : 50 TL / Ton başına mal teslim eden taraftan tahsil edilir.

Paketleme, Yükleme hizmet bedeli (70 Kg çuvallı) : 50 TL / Ton başına mal teslim alan taraftan tahsil edilir. (Yeni çuval ücreti dahildir.)

Paketleme, Yükleme hizmet bedeli (700 Kg Big-Bag) : 70 TL / Ton başına mal teslim alan taraftan tahsil edilir. (Yeni Big-Bag ücreti dahildir.)

*Lisanslı depo hizmetleri kapsamındaki ücret tarifesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve ilgili Yönetmeliğin 52 inci maddesine istinaden hazırlanmış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanıp onaylanıp 12.09.2017 tarih 9406 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.HİZMETLERİMİZ


Lisanslı Depo

Yetkili Sınıflandırma

Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk hakkında daha fazla bilgi almak için...