GİFLİDAŞ Fındık Lisanslı Deposu İşleyişi / AnasayfaGİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOSU İŞLEYİŞİ

Mudi kabuklu fındığı Lisanslı Depoya getirdiğinde Taşıt Kantarı üstünde tartım sırasında fındığa ve mudiye ait bilgiler sisteme kaydedilir. Lisanslı depoya teslim edilen fındığın karşılığında oluşturulacak olan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından oluşturulur.

Mudi yeni kayıt ve kayıt sorgulama işlemleri
Mudi Lisanslı depoya ilk kez başvurduğunda vermesi gereken bilgi ve evraklar:
• ELÜS oluşturmak için Mudi Aracı Kurum (Banka yatırım fonu)* hesabı, 
• Kimlik fotokopisi
• Adres, iş ve cep telefonu, e-posta adresi
• Mudi yerine temsilcisi işlem yapacak ise Noter onaylı vekaletname

* (Banka yatırım fonu hesabı yoksa Giresun Ticaret Borsası binasında bulunan Banka cep şubelerinden yatırım fonu hesabı açılabilir.)
Yukarıdaki evrak ve bilgiler teslim edildikten sonra, Lisanslı Depo Ön Muhasebesi tarafından Mudinin MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) üye kaydı yapılır. Eğer; MKK kaydı bulunuyorsa MKK üyeliği sorgulama işlemleri başlatılır.

Giriş ön kontrol işlemleri, giriş kayıt ve araç tartım

Bu bilgiler kaydolduktan sonra, Mudi aracı araç kantarına getirir ve burada Lisanslı Depo Giriş Kontrol Eksperi tarafından Rutubet, diğer fındık çeşitleri, çatlak, zürüflü tane, yabancı madde kontrolü yapılıp Lisanslı depo kriterlerine uygun olup olmadığı tespit edilir.

Lisanslı depo kriterlerine uygunsa araç tartım işlemi gerçekleştirilir ve ürün partisine ait Sıra numarası oluşturulur. Uygun değilse lisanslı depoya girişine izin verilmez.

Mudi bundan sonraki tüm işlemlerini bu sıra numarası ile gerçekleştirir ve takip eder.

Lisanslı depo giriş işlemleri

Mudi aracını Lisanslı depo giriş yerine yanaştırır ve araçta bulunan fındık çuvalları temizleme sistemi besleme bunkerine dökülür ve Kabuklu Fındık Temizleme ünitesine beslenir.

Temizleme ünitesinde fındığın içindeki tozlar, yabancı maddeler ve koruk fındıklar ayrılır. Temizlenen fındıklar Kantar üzerindeki 1,5 ton kapasiteli tekerlekli tanklara beslenir. Tanka beslenen fındık Tartım platformu üzerinde tartılır.

Yetkili tartıcı tarafından tartılan tankların üzerine Tank Barkod etiketi basılarak tank üzerine konulur ve analiz bekleme alanına çekilir.

Son olarak Mudinin aracına boş çuvallar ve temizlemeden çıkan toz ve koruk fındıklar yüklenerek çıkış araç kantarına gönderilir. Boş araç tartımı alındıktan sonra tartım makbuzu düzenlenir ve mudiye deklere edilerek onayı alınır.

Randıman Numunesi Alma

Ürün girişi bittikten sonra numune kabında biriken ürün numune ayırma aletinden geçirilerek 1,5 – 1,8 Kg numune ayrılır ve pnömatik tüplere konulur. Numune etiketi düzenlenerek tüpün içine yerleştirilir ve pnömatik tüp taşıma sistemi aracılığıyla Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvarına gönderilir.

Bu işlemden sonra mudi, Lisanslı Depo Servisine giderek analiz sonucunu bekler.

Numune etiketi üzerinde sadece numune numarası ve lisanslı depo giriş numarası bulunmaktadır. Mudiye ait isim, plaka no gibi belirleyici bilgiler bulunmamaktadır. Bunun sayesinde analizlerin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir ortamda yapılması sağlanmaktadır.

Analiz işlemleri

Laboratuvara gelen ürün 500 gr.lık 3 ayrı numune ayrılır. 1 adedi randıman analizi için, 1 adedi numune etiketi ve güvenlik kilitli torbalarda şahit numune ve diğeri numune etiketli torbada Lisanslı depo eksperine gönderilir. . Şahit numuneler, gün bitiminde numune saklama odasına konur.

Randıman numunesinden aşağıdaki işlem sırasına göre analiz yapılır.

1- Yabancı fındık, diğer çeşit fındıklardan karışma, züruflu tane, çatlak, kırık ve iç fındık kontrolü
2- Randıman kırma işlemi
3- Fiziksel özürlü seçme ve randıman hesaplama (Sağlam iç, buruşuk iç, çürük ve küf oranları)
4- Kesme testi (Gizli cürük ve küf oranları)
5- Rutubet Kontrolü

MKK kayıt işlemleri ve Ürünün Siloya gönderilmesi

Analiz sonucu Lisanslı depoya gönderildikten sonra; Lisanslı Depo Eksperi tarafından incelenerek Mudinin onayına sunulur. Onayladığı takdirde, ön muhasebe tarafından hizmet bedelleri Mudiden tahsil edilir ve MKK kayıt işlemleri başlatılır.

Lisanslı Depo Eksperi tarafından belirlenen Kalite sınıfına göre Silo besleme bilgi formu oluşturur ve Silo besleme operatörüne gönderir. Silo besleme Operatörü bekleme alanında bulunan tankı barkod etiketini okutarak ilgili silo hattın besleme bunkerine getirir ve kapı barkodunu okutarak doğru giriş olduğunu onayladıktan sonra, tanktaki ürünü silo besleme bunkerine boşaltır.

Silo besleme işlemi bittikten sonra; Merkezi Kayıt Kuruluşuna bağlanılarak Mudi ve ürününe ait bilgiler girilerek Elektronik Ürün Senedi oluşturulur. MKK’dan alınan ürün senedi bilgi formu mudiye verilir, Bu aşamadan sonra Mudi Yatırım Fonu hesabında Elektronik Ürün Senedinin oluştuğunu görecektir.

Lisanslı Depodan Fındık Teslimi ve Elektronik Ürün Senedi İptal İşlemleri

Lisanslı depodan ürün teslim alacak olan Mudi Ürün teslim ve ELÜS İptal Talebi formunu doldurarak Lisanslı Depo Ön Muhasebesine başvurur. İptal talebi için MKK’dan soruşturma yapılıp rehin olup olmadığı tespit edilir. Eğer rehin varsa; Mudiden banka rehin işlemlerinin çözülmesi istenir. Rehini çözülmeyen ürün teslim edilemez.

Teslim işlemi için herhangi bir sorunu bulunmayan ürün için MKK’dan ELÜS İptal işlemi başlatılır. Lisanslı Depo Eksperi tarafından Ürün teslim formu düzenlenerek Ürün paketleme ve teslim sorumlusuna iletilir.

Paketleme ve teslim sorumlusu tarafından ISIN kodlarına göre ELÜS miktarı kadar bulunduğu silodan çıkartılarak Mudinin istediği ambalaj tipinde ambalajlanır, barkod etiketi ile etiketlenir ve yükleme bekleme alanında istiflenir.

Ürün teslim almak için gelen Mudi aracının evrakları kontrol edilerek boş tartımı yapılır ve yükleme kapısına gönderilir. Araca yüklenen ambalajların barkod etiketleri okutularak araca yüklenen ürünlerin doğrulanması yapılır. Teslim edilen ambalaj listesi teslim alana onaylatılarak ürün çıkış işlemi tamamlanır. Ön muhasebe tarafından hizmet bedelleri tahsil edilerek araç dolu tartımı yapılarak tartım makbuzu oluşturulur ve mudiye imza karşılığı teslim edilir.HAKKIMIZDA


LİSANSLI DEPOCULUK HAKKINDA BİLGİLER

GİFLİDAŞ İŞ ADIŞ ŞEMASI

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOCULUK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOSU İŞLEYİŞİ

E-ÜRÜN

MEVZUATLAR

FAALİYET BELGELERİ VE LİSANSLI DEPO TERİFELERİ

Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk hakkında daha fazla bilgi almak için...