Hakkımızda / Anasayfa

HAKKIMIZDA

Giresun Ticaret Borsası olarak; 1990'lı yılların başından beridir, fındık borsası kurulması konusunda her platformda çalışmalar yürütmüş, 2005 yılında “5300 sayılı Tarım ürünleri Lisanslı depoculuk kanunu” ve “Ürün ihtisas borsaları yönetmeliği” çıktıktan sonra bu konuda çalışmalar hız kazanmıştır.

Bunun neticesinde düzenlenen “Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği” taslağı bakanlığa bildirilmiş ve yönetmeliğin çıkarılmasına katkı sağlamıştır. Diğer taraftan; Lisanslı depo ve spot borsa kurulumu için proje faaliyetlerine başlatılmış ve 2006 yılında Fındık Lisanslı Depo projesi hazırlanmıştır.

Fındık Lisanslı Depo projesi, TÜBİTAK-MAM'da yapılan “Fındıklarda Aflatoksin Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin ve Önleyici Tedbirlerin Alınması” ve "Fındık ve Fındıklı Ürünlerin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve Uzatılması Çalışmaları" adlı bilimsel çalışma sonuçları göz önüne alınarak geliştirilmiş ve fındığın kalitesini uzun süre korunabileceği Azot gazı altında çelik silolarda depolama sistemleri projelendirilmiştir.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının otoritesinde yürütülen AB IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı çerçevesindeki hibe fona; “Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri Kurulması” projesi adı altında başvuruda bulunulmuş ve bu proje ilgili programa sunulan 532 proje arasından seçilen 47 projede 9.3 Milyon EURO bedelle en büyük hibe bütçesi almaya hak kazanmıştır.

Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa Kurulması Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Program bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları azaltmayı hedeflemektedir. Böylelikle Türkiye ekonomisi daha rekabetçi kılınarak AB ekonomisiyle entegrasyon süreci hızlandırılacaktır. Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Bu aşamadan sonra Borsamızın bünyesinde AB Proje Geliştirme ve Uygulama Ofisi kurulmuş ve proje faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje uygulaması 2014 Mayıs ayında başlamış ve 2016 mayısında geçici kabulle teslim alınmıştır. Teslim alınmasından sonra; Giresun Ticaret Borsasının taahhüdünde bulunan, çevre düzenleri, bilgiişlem donanımları, ofis mobilyaları, paketleme sistemleri ve işletim yazılımlarının yapılması gerçekleştirilmiştir. 2017 Haziran ayından itibaren fındık sektörüne, üreticilere tanıtım çalışmaları yapılmıştır. Lisanslı depo sistemi 2017 mahsul döneminde faaliyete geçmiştir.

HAKKIMIZDA


HAKKIMIZDA

YÖNETİM KURULU

MİSYON & VİZYON VE POLİTİKAMIZ

ORGANİZASYON

ORTAKLARIMIZ

Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk hakkında daha fazla bilgi almak için...