E-Ürün / AnasayfaE-ÜRÜN

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan “Elektronik Ürün Senetleri Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu), elektronik ürün senetlerinin kayıtlarının tutulacağı “Elektronik Kayıt Kuruluşu” olarak belirlenmiştir. Yeni düzenleme ile ürününü lisanslı bir depo işletmesine teslim eden çiftçi ya da herhangi bir kurum adına elektronik ürün senedi oluşturulacak ürüne ve haklarına ilişkin kıymetli evrak hükmündeki kayıtlar, kayden Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde (Merkezi Kaydi Sistemde- MKS) izlenecektir.

Ürününüz Nasıl e-ÜRÜN Olur?

- Öncelikle bir yatırım kuruluşunda (aracı kuruluş ya da Banka) adınıza hesabınız bulunmalıdır.
- Oluşacak ürün senedini MKK’dan takip edebilmeniz için aşağıda bulunan "Üyelik Girişi" seçeneğinden e-MKK Bilgi Portalı üyeliğinizi tanımlamalısınız.
- Ürününüzü lisanslı depo işletmesine teslim edeceğiniz zaman, hesabınızın bulunduğu yatırım kuruluşunu da bilgilendirmek ve yatırım kuruluşunuzun da kabulü kaydıyla ilgili kurum ve hesap bilginizi lisanslı depo işletmesine bildirmeniz gerekmektedir.
- Lisanslı depo işletmesi tarafından yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda teslim ettiğiniz ürününüz karşılığı olan e-ÜRÜN senedi, bildirdiğiniz hesabınıza aktarılacaktır.
- e-MKK Bilgi Portalında e-CAS Duyuru Aboneliği yapılması halinde telefonunuza ürün oluşumu ve işlem hareketlerine ilişkin mesaj gelecektir.
- Ayrıca lisanslı depo işleticisi tarafından da ürün senedi oluştuğunu gösteren bir belge verilecektir.
- e-ÜRÜN Senedinin bilginiz dışında işlemlere konu olmasını önlemek amacıya e-MKK Bilgi Portalından mudi blokajı yapılabilir.

e-ÜRÜN Senedinin Alış - Satışı Nerede gerçekleştirilir?

- Oluşan e-ÜRÜN Senedinin alış ve satış işlemleri, Ticaret Borsaları’nda yapılmakta takas işlemleri ise MKK nezdinde kayden izlenen e-ÜRÜN Senedi ile gerçekleştirilmektedir.

- Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği çerçevesinde, oluşturulan alım satım belgesi Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından hesabınızın bulunduğu yatırım kuruluşunda tanımlı olan e-posta adresine gönderilmektedir. Yatırım kuruluşundaki e-posta adresinin güncel tutulması önemlidir. Herhangi bir nedenle e-posta adresinize ulaşmayan alım satım belgesi yatırım kuruluşundan talep edilebilir.

e-ÜRÜN Senedini Temsil Eden Ürünün Teslimi Nasıl Gerçekleştirilir?

- e-ÜRÜN Senedinin temsil ettiği ürünü fiziken almak için, lisanslı depo işletmesine başvurulmalıdır.
- Talebiniz, lisanslı depo işletmesi tarafından e-ÜRÜN Senedinin bulunduğu yatırım kuruluşuna iletilir, yatırım kuruluşunun talebi kabulü halinde telefonunuza ürün iptal talebine ilişkin mesaj gelecektir.
- Lisanslı depo işletmesinin fiziki ürün teslimi ile kayden izlenen e-Ürün senedi Elektronik Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal edilir. e-MKK Bilgi Portalında e-CAS Duyuru Aboneliği yapılması halinde telefonunuza ürün iptaline ilişkin mesaj gelecektir.

e-ÜRÜN Senedini Son Depolama Tarihi Sonrası İşlemler Nelerdir?

- Son depolama tarihinde e-ÜRÜN Senedinin temsil ettiği ürünün fiziken teslim alınmaması halinde haciz ve benzeri nedenlerle izlenenlerin dışındaki e-ÜRÜN Senedi lisanslı depo işletmesine aktarılarak lisanslı depo işletmesi tarafından iptal edilir. e-MKK Bilgi Portalında e-CAS Duyuru Aboneliği yapılması halinde telefonunuza ürün iptaline ilişkin mesaj gelecektir.HAKKIMIZDA


LİSANSLI DEPOCULUK HAKKINDA BİLGİLER

GİFLİDAŞ İŞ ADIŞ ŞEMASI

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOCULUK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

GİFLİDAŞ FINDIK LİSANSLI DEPOSU İŞLEYİŞİ

E-ÜRÜN

MEVZUATLAR

FAALİYET BELGELERİ VE LİSANSLI DEPO TERİFELERİ

Giresun Fındık Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk hakkında daha fazla bilgi almak için...